Stichting ALSopdeweg!-Montel Soest

Sta op stoelen van Middelman wonen uit Soest

Montel-Soest, onderdeel van Middelman Wonen, heeft 3 sta-op-stoelen geschonken aan de stichting ZoalsJAN. De naam zegt het al, sta-op-stoel, in deze stoel zit een mechaniek om makkelijker op te staan. Voor ALS-patiënten is dit een veel gevraagde stoel, maar zijn de kosten ook hoog. De stichting ZoalsJAN heeft zich ten doel gesteld om fondsen te werven en beschikbaar te stellen aan andere ALS-patiënten, met name voor hulpmiddelen, die comfort verhogen.  Overigens doet de stichting dit samen met Stichting ALSopdeweg!, dit is een stichting met vergelijkbaar doel, ze stelt met name hulpmiddelen ter beschikking die buiten de reguliere vergoedingen vallen. Oprichtster van deze stichting is Bianca Weller – van Koningsveld, haar man Eelco is overleden aan ALS en als ervaringsdeskundige heeft de Stichting ALSopdeweg! al ruim 5 jaar heel veel betekent voor ALS-patiënten, waaronder ook beschikbaar stellen van transportmiddelen. De sta-op-stoelen zijn ook zeer welkom en de twee stichtingen zullen in het toewijzen van middelen nauw samenwerken.

Kijk ook eens op de site van Middelman wonen

Stichting ALSopdeweg! - Stichting ZoalsJan
Kijk ook eens op de site van Stichting ZoalsJan