Onze Voorwaarden

Stichting ALS op de weg heeft een groot aantal hulpmiddelen beschikbaar voor mensen met ALS. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen, heeft Stichting ALS op de weg een aantal gegevens nodig om een hulpmiddel in bruikleen te kunnen geven. Hierdoor blijven hulpmiddelen beschikbaar, kunnen onderhouden worden en daarna weer opnieuw uitgeleend worden aan mensen met ALS.

Aanvraag

De aanvraag mag door iedereen met ALS gedaan worden, maar ook door naasten of hulpverleners. Uiteindelijk zullen wij de onderstaande voorwaarden met de belanghebbende of directe naaste verder afstemmen.

Bruikleenovereenkomst

Bij elk hulpmiddel verstrekt Stichting ALS op de weg een bruikleenovereenkomst. Hierin staan alle gegevens vermeld betreffende het hulpmiddel. Ook staat hierin de verantwoordelijkheid ten aanzien van het hulpmiddel; onderhoud, eventuele verzekering etc. Deze willen wij graag ondertekend terug; dat mag bij de overdracht, of digitaal.

Medische verklaring

Stichting ALS op de weg vraagt altijd een medische verklaring van de huisarts, of revalidatie arts van het ALS team. Door ervaring in het verleden zijn wij verplicht om dit te doen (om misbruik te verkleinen).

Overleggen van legitimatiebewijs

Ter controle, waardoor we aan de juiste persoon kunnen uitlenen, vragen we inzage of kopie van een legitimatiebewijs. Daarnaast willen we de gegevens van het woonadres en de telefonische/digitale bereikbaarheid.

Borg

Voor alle hulpmiddelen vraagt Stichting ALS op de weg een borg, dit omdat een groot deel van onze hulpmiddelen een waarde vertegenwoordigt, en graag zien wij onze spullen onbeschadigd terug zodat wij dit hulpmiddel weer opnieuw kunnen uitgeven. De borg kan omgezet worden in een schenking aan de stichting, na een schriftelijke bevestiging, dit mag ook per mail.

Haal- en brengservice

Indien noodzakelijk kunnen we de spullen ook brengen en halen tegen brandstofkosten. Gezien de logistiek die dit met zich mee brengt en de kleine omvang van onze stichting, doen wij allereerst een beroep op de mensen om de de aanvrager heen. Familie, buren, vrienden, kennissen etc.

Wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is plannen we ongeveer 1x per 2 maanden een rondje in waarbij we spullen halen en brengen tegen brandstofkosten, ongeacht of het halen of brengen is (wij rekenen altijd een retour). De huur van de bus is voor rekening van de stichting.

Voor deze brandstofkosten vragen wij een vergoeding van 25 ct per km om de hulpmiddelen te vervoeren. We berekenen de afstand voor 2x een retour, volgens de ANWB routeplanner.

Onze fietsen worden verzorgd en onderhouden door 2Ride, Breda. Voor brengen en halen van onze aangepaste fietsen zijn de kosten 60ct ex BTW per km. We rekenen altijd 2x een retour.

Huur

Voor onze rolstoelbussen en auto vraagt Stichting ALS op de weg een kleine maandelijkse huur, dit om de kosten m.b.t. het onderhoud c.q vervanging gedeeltelijk te kunnen ondervangen. (Kostendekkend zijn we nooit.)

Onderhoud, schade, storing

Leen of huur je bij ons een hulpmiddel? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor onderhoud, schade, storing of anders. In de meeste gevallen is een hulpmiddel verzekerd, of is de garantietermijn nog niet verlopen. Vraag ons hiernaar. Dit houdt ook in dat het hulpmiddel in dezelfde staat geretourneerd dient te worden aan de stichting zodat de volgende gebruiker het hulpmiddel ook zonder problemen kan gebruiken. Is een hulpmiddel niet in orde, dan kan er borg worden ingehouden.

Beleid Stichting ALS op de weg betreffende ‘gemotoriseerde hulpmiddelen’

Stichting ALS op de weg heeft als doelstelling bij te dragen aan kwaliteit van leven voor mensen met ALS, PLS en PSMA (verder te noemen als mensen met ALS). We hanteren een wachtlijst per soort hulpmiddel, denk hierbij aan rolstoelauto/rolstoelbus, ligfiets met of zonder ondersteuning, ZOOM, scootmobiel, sta-op-stoel etc.

De snelheid van afname op de wachtlijst kan heel erg verschillen, dit heeft te maken met de grilligheid van de aandoening/ziekte.
We kiezen ervoor om geen selectie vooraf te doen, qua geschiktheid voor het hulpmiddel, de tijd achterhaalt soms de noodzaak, helaas.

Het gebeurt ook dat er mensen met ALS op meerdere wachtlijsten staan. Hierdoor ontstaat de situatie dat een patiënt gebruik maakt van 1 hulpmiddel en ook bovenaan staat voor een ander hulpmiddel.
Op dat moment heeft iemand twee gelijksoortige gemotoriseerde dure hulpmiddelen vanuit de stichting en hebben andere mensen met ALS niets.

Om dit te voorkomen hebben we het volgende besloten:

1.     Om zoveel mogelijk mensen met ALS te kunnen ondersteunen, heeft een ieder recht op 1 gemotoriseerd hulpmiddel (elektrisch ondersteunde aangepaste fiets, zoom, scootmobiel, elektrische rolstoel etc.)

2.     Wanneer iemand op meerdere wachtlijsten staat, wordt uitgelegd dat dit mogelijke dilemma kan voorkomen.

3.     De patiënt mag kiezen welk hulpmiddel hij/zij wil lenen, huidige hulpmiddel of het hulpmiddel van de tweede wachtlijst, of derde etc.

4.     Iedere keer als iemand bovenaan komt bij een wachtlijst wordt er opnieuw afgestemd.

Indien er meerdere mensen op de wachtlijst staan, geldt dit beleid. Indien er geen mensen op de wachtlijst staan mag er voorlopig gebruik gemaakt worden van meerdere hulpmiddelen bij uitzondering. Dit omdat we liever zien dat hulpmiddelen gebruikt worden dan stilstaan. Bij nieuwe aanmelding op de wachtlijst wordt er meteen weer teruggekoppeld naar huidige gebruiker.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.