Als op de weg _ Ford Transit Custom - tweejaars beleid

Tweejaars-beleid omtrent de uitleen/lease van rolstoelbussen- en auto’s

Door de ’snelheid’ van ALS bij veel patiënten zijn hulpmiddelen (die niet of deels vergoed worden door WMO of Zorgverzekeraar) niet eenvoudig te realiseren. Hiervoor is stichting ALS op de weg opgericht met als doel:kwaliteit van leven voor de ‘korte’ periode die rest. Na diagnose is de gemiddelde levensverwachting  3-5 jaar, waarvan op basis van ervaring de meeste patiënten gemiddeld 1-2 jaar rolstoelgebonden zijn en hierdoor ook afhankelijk zijn van rolstoel-vervoer. De meeste gemeenten stellen een vervoersbudget beschikbaar of hebben regelingen met rolstoeltaxi-vervoer. Echter dit voldoet niet aan de praktische wens van bijvoorbeeld een gezin met kleine kinderen waarvan een ouder ALS heeft. Daarom is de stichting opgericht om in de chaotische, emotionele, korte periode die een ALS-patiënt rest, ondersteuning en kwaliteit van leven te bieden.

‘Duivels dilemma’

De Stichting ALS op de weg heeft gelukkig een steeds groter aantal rolstoelbussen en -auto’s  beschikbaar die tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen worden gebruikt door patiënten. Ondanks dat er op dit moment 32 rolstoelauto’s/bussen rondrijden, zien we in de afgelopen jaren de wachtlijst voor een rolstoelbus en -auto toenemen. Op dit moment staan er 32 patiënten/gezinnen op de wachtlijst. Hiervan weten we helaas dat er een groot gedeelte van deze patiënten/gezinnen op de wachtlijst, geen gebruik zal kunnen maken van de hulp van onze Stichting, doordat de ziekte te snel gaat voor de wachttijd die er nu is.

We vinden het fijn dat veel patiënten lang gebruik kunnen maken van onze bussen en auto’s en we gunnen dat iedereen ook. Tegelijkertijd willen we met onze hulpmiddelen ook zoveel mogelijk andere patiënten helpen die op de wachtlijst staan. Dit maakt het een ‘duivels dilemma’.

Aangepast beleid

Daarom hebben we het volgende weloverwogen besluit, dd 12 december 2019, genomen:

  • Een rolstoelbus/auto wordt voor een periode van maximaal 2 jaar tegen gereduceerd tarief ter beschikking gesteld;
  • Na 2 jaar wordt de reguliere leaseprijs in rekening gebracht met een maximale leenperiode van 2 jaar**.
  • Of u stelt de bus of auto weer beschikbaar voor een volgende patiënt

Concreet betekent dit dat de prijs na twee jaar gebruik verhoogd wordt van respectievelijk rolstoelbus €250,00* naar €550,00* of rolstoelauto van €250,00* naar €645,00* euro per maand.

We menen dat door dit besluit het gedoneerde geld eerlijker verdeeld wordt over alle patiënten en dat we het rouleren van hulpmiddelen bevorderen. Dit is altijd de visie van de stichting geweest.

Afgestemd met patiëntenvereniging APC

Het dilemma en het aangepaste beleid  zijn ook besproken met de patiëntenvereniging APC.  Dit om uitleg en duiding te geven, omdat we heel goed begrijpen dat dit veranderende beleid impact heeft op de huidige en toekomstige patiënten. Afgesproken is dat huidige patiënten ongeacht de huidige gebruiksperiode, alle starten op 1 januari 2020 en dat we nieuwe bruikleencontracten met deze veranderende voorwaarden aanbieden. Ook helpen we daar waar mogelijk mee aan andere oplossingen, bijvoorbeeld met persoonlijke crowd-funding etc.

Vragen?

Indien u vragen heeft of langer gebruik wilt maken van een rolstoelbus, neemt u gerust contact met ons. Ook als u overweegt tot aanschaf, kijken wij graag met u mee naar eventuele andere mogelijkheden of geven adviezen. Wij helpen graag.

Lees ook de veelgestelde vragen hieronder

*onder voorbehoud van jaarlijkse indexering vanuit leasemaatschappij
**Na twee jaar kan de bus of auto worden verlengd voor het hoge tarief van €550- €645,00 voor opnieuw maximaal 2 jaar. Dit betekent dat er na vier jaar een eigen oplossing gezocht dient te worden.

Veelgestelde vragen

Wanneer je een hulpmiddel leent via ALS op de weg heb je dit hulpmiddel maximaal  2 jaar tot je beschikking. Daarna gaat het hulpmiddel weer door naar de volgende patiënt.

Zie ook uitleg tweejaars-beleid rolstoelauto/bus website

We hebben voor rolstoelbussen en -auto’s een tweejaars-beleid. Omdat de vraag groot is, er een lange wachtlijst is, en we hierdoor beter de hulpmiddelen en sponsorgelden kunnen verdelen onder de groep ALS, PLS en PSMA patiënten

Ja, in principe wel. We hebben alle rolstoelbussen en auto’s ongeacht de huidige bruikleenperiode op 1 januari 2020 gezet. Echter hiervoor hebben we wel het nieuwe getekende bruikleencontract nodig. Indien je deze niet hebt ondertekend zou je gebruik kunnen maken van de rolstoelbus/auto en sponsorgeld totdat het lease-contract afloopt. Wij doen hierbij een beroep op medemenselijkheid en vragen dan ook om andere oplossingen te bedenken. Wij helpen en denken uiteraard graag mee.

Jazeker, echter met een maximum termijn van 2 jaar. Het is daarom goed om hierbij afwegingen te maken en mocht u daarbij hulp kunnen gebruiken, denken we graag met u mee. Door ervaring en netwerk kunnen we misschien andere oplossingen aanreiken.

Uit onze 10 jaar ervaring blijkt dat de meeste ALS patiënten die bij ons komen gemiddeld 1-2 jaar de bus gebruiken. Dit beleid heeft als doel:
– door een termijn van 2 jaar, wordt het sponsorgeld eerlijker verdeeld
– door een termijn van 2 jaar, kunnen er meer patiënten geholpen worden

ALS op de weg - kwaliteit van leven
JA, ik wil Doneren