Het proces van controle- en krachtsverlies is per ALS- patiënt sterk verschillend. Wanneer de spieren van de mond-, neus- en keelholte zijn betrokken wordt ook het spreken moeilijker. In het begin is het praten langzaam en slordig, herkenbaar als “dronkenmanspraat”. Later ontstaat een moment dat de spraak niet meer verstaanbaar is of zelfs geheel onmogelijk wordt. Al vrij snel na de diagnose sprak ik met mijn vrouw Bianca over het leven; wat is belangrijk? Aan welke lichaamsfuncties hecht je grote waarde? Communiceren, praten met elkaar, met anderen, is een belangrijke peiler in ons bestaan.

De spraakcomputer maakt het mogelijk om met de ogen een toetsenbord te bedienen en op die manier te communiceren met anderen. Het tijdstip waarop deze spraakcomputer wordt ingezet is cruciaal want het vergt de nodige training en geduld voordat hetgeen je wilt zeggen ook zodanig door de My Tobii wordt uitgesproken. Aangezien de eigen verbale en non-verbale communicatie ten gronde gaat en de meeste mensen nog geen gedachten kunnen lezen  is de spraakcomputer als communicatiemiddel voor ons een zeer belangrijk houvast.