Gebruik van cookies

FUNCTIONELE COOKIES OF NOODZAKELIJKE COOKIES

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het donatieformulier.

ANALYTISCHE COOKIES

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

SOCIALMEDIACOOKIES VAN DERDEN

Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een artikel of een sharebutton voor Facebook.

ADVERTENTIECOOKIES

Wij plaatsen trackingcookies. De cookie slaat anonieme gegevens op over het surfgedrag van de gebruiker. Dit maakt het voor de Stichting ALS op de weg mogelijk alleen die mensen te ‘retargeten’ die (bepaalde pagina’s van) de website al bezocht hebben.

Het is mogelijk om het gebruik van cookies in je browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kun je cookies die in het verleden in je browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kun je vinden hoe je de instellingen van cookies in je browser wijzigt en cookies in je webbrowser kunt wissen:

 

SOCIAL MEDIA

De Stichting ALS op de weg heeft eigen kanalen op social media. Zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor de Stichting ALS op de weg. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

WIJZIGINGEN

De Stichting ALS op de weg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Cookie statement. De laatste aanpassing is gedaan op 17-10-2018.

AFSPRAKEN MET GOOGLE

over beschermen persoonsgegevens Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen:

  • Wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
  • De laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd.
  • Wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere Google diensten.

Bovenstaande categorieën van cookies brengen uw surf- en klikgedrag in kaart en gebruiken daarbij in sommige gevallen uw IP-adres.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.


PRIVACYVERKLARING

Stichting ALS op de weg heeft als doel om mensen met de ziekte ALS te ondersteunen bij het zo lang mogelijk optimaal functioneren in de maatschappij. Als u gebruikmaakt van de diensten en informatie die de Stichting ALS op de weg biedt, verwerken wij mogelijk gegevens over u. De Stichting ALS op de weg vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs en belangstellenden van belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Stichting ALS op de weg houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting ALS op de weg(Lagendijk 3, C148 | C149, 1541 KA, Koog aan de Zaan). De verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 17-10-2018. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de website van de Stichting ALS op de weg kunt u de laatste versie altijd inzien.

Verwerking persoonsgegevens in dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN DE STICHTING ALS OP DE WEG
De Stichting ALS op de weg biedt de website alsopdeweg.nl aan. Als u gebruikmaakt van de website van de Stichting ALS op de weg verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de website. In ons “Cookie Statement” vindt u welke cookies wij gebruiken en waarvoor.

WEBSITES VAN ANDERE PARTIJEN
Op websites van de Stichting ALS op de weg treft u links aan naar andere websites. De Stichting ALS op de weg is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt. In ons “Cookie Statement” vindt u welke cookies wij gebruiken en waarvoor.

SOCIAL MEDIA
De Stichting ALS op de weg is op verschillende sociale media te vinden, zoals Linked In, Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Stichting ALS op de weg volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u. In ons “Cookie Statement” vindt u welke cookies wij gebruiken en waarvoor.

BEELDMATERIAAL
Beeldmateriaal wordt gebruikt voor onze media- en sponsordoeleinden. Indien u hier niet aan mee wilt werken moet u dit aangeven aan de Stichting ALS op de weg.

KOPIE IDENTITEITSBEWIJS

Indien wij u verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons te verstrekken, vragen wij altijd om een kopie waarbij uw pasfoto en burgerservicenummer(BSN) zijn afgedekt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ons alleen een afgedekte kopie te verstrekken. Indien wij toch een kopie van uw identiteitsbewijs ontvangen waarbij uw pasfoto of BSN zichtbaar zijn, dan doen wij ons best om dit te corrigeren. In uitzonderlijke gevallen hebben wij toch uw BSN nodig. In die gevallen zullen wij u expliciet om uw BSN vragen.

VRAGEN
U kunt de Stichting ALS op de weg vragen stellen via post en telefoon en het online formulier op alsopdeweg.nl.

In geval van telefonisch contact, vragen per post registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens indien u bijvoorbeeld een brochure toegestuurd wilt krijgen, noteren wij ook uw e-mailadres. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.
Als u gebruik maakt van het online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: namen, e-mailadres en telefoonnummer.  Uw gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag.

DONEREN
Als u geld doneert aan de Stichting ALS op de weg, kunnen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en betaalgegevens registreren.

Als u bij een collecte betaalt via iDeal, verwerken wij uw bankrekeningnummer om eenmalig de betaling uit te voeren.

Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om u te informeren over nieuws, acties en events van de Stichting ALS op de weg en voor fondsenwerving. U kunt zich in elk bericht afmelden voor verdere communicatie.

Als u deelneemt aan een bestaande actie van de Stichting ALS op de weg vragen wij u contactgegevens en zo nodig betaalgegevens op te geven. Als u bijdraagt aan een actie wordt uw naam zichtbaar op de pagina van die actie. Als u dat niet wilt, kunt u dit aangeven middels een e-mail naar de stichting.

COMMUNICATIE
U kunt zich voor de nieuwsbrief van de Stichting ALS op de weg opgeven. Als u zich registreert bij de Stichting ALS op de weg ontvangt u in sommige gevallen een nieuwsbrief tenzij u zich hebt afgemeld. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief.

In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

UW RECHTEN
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U hebt ook het recht om daarover bezwaar te maken en een klacht in te dienen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +3124264753 of per e-mail via info@alsopdeweg.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). Wij vragen daarbij ook een kopie ID met het BSN en pasfoto geblokt. deze gebruiken wij om je identiteit te kunnen verifiëren, daarna wordt deze kopie gelijk verwijderd.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan de Stichting ALS op de weg:

Stichting ALSopdeweg!
Lagendijk 3 / C 148 | C 149
1541 KA
Koog aan de Zaan

U kunt uw verzoek per e-mail ook richten aan info@alsopdeweg.nl. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; de Stichting ALS op de weg kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

BEVEILIGING EN DATALEK
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Gaat het toch mis en is er data gelekt? Dan ondernemen wij actie. Wij lossen het datalek op en registreren het. Als het nodig is, melden wij het datalek aan de toezichthouder en/of aan u als betrokkene.

Als u per ongeluk persoonsgegevens van een andere klant heeft ontvangen of via onze website persoonsgegevens van andere heeft kunnen inzien, verzoeken wij u dringend om dit bij ons te melden.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wanneer wij samenwerken met een derde partij maken wij goede afspraken over het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast verstrekken wij alleen die persoonsgegevens die de derde partij echt nodig heeft voor de desbetreffende samenwerking of dienstverlening.

Voor het overige verstrekt de Stichting ALS op de weg alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

BEWAARTERMIJNEN
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Stichting ALS op de weg de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

CONTACT
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen met ons via e-mail aan info@alsopdeweg.nl of per telefoon via +31624264753

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.