Nalaten aan Stichting ALS op de weg

Nalaten is een andere wijze om patiënten met ALS te helpen, hierdoor kan de stichting hen blijven ondersteunen met het uitlenen van hulpmiddelen die niet vergoed worden en toch heel belangrijk zijn voor kwaliteit van leven nu.

Is het ingewikkeld?

Nee, maar het moet wel vastgelegd worden bij een notaris, d.m.v. een testament. Zie hiervoor de stappen (link/ verwijzing)

Waarom een testament?

Zonder testament, bepaalt de wet wat er met de nalatenschap gebeurt. Uw Familie komt altijd als eerste en vaak enige in aanmerking, goede doelen niet. Door het opstellen van een testament bepaalt u zelf uw wensen en laat dit vastleggen aan wie en/of wat u zou willen nalaten. Hierbij kunt verdelen tussen familie en/of goede doelen. Het kan rust en zekerheid geven dat alles goed geregeld is.

Fijn om te weten, geen erfbelasting

Neemt u Stichting ALS op de weg op in uw testament, dan wordt uw nalatenschap voor de volle 100 procent besteed aan ons doel. Stichting ALS op de weg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen.

Nalaten aan Stichting ALS op de weg kan op verschillende manieren:

1. Door een legaat

Een legaat bestaat uit een vast bedrag of een specifieke bezitting uit uw nalatenschap. Een testament kan uit verschillende legaten bestaan. Heeft u al een testament? Dan kunt u hier eenvoudig een legaat aan toevoegen.

2. Door erfgenaam

Als enig erfgenaam, Stichting ALS op de weg, dan wordt uw gehele nalatenschap wordt gebruikt om mensen met ALS, PLS, en PSMA te helpen kwaliteit van leven te behouden.

Als mede-erfgenaam, met daarnaast mensen uit uw omgeving of andere goede doelen, dan bepaalt u zelf hoe uw nalatenschap verdeeld wordt over de verschillende erfgenamen.

Eenvoudig online regelen

Indien u geen testament heeft kunt u dit via uw eigen notaris, www.degoedkoopstenotaris.nl of www.nutestament.nl regelen

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Bianca Weller via bianca@alsopdeweg.nl of bel 06-24 26 47 53.

Stappen bij een testamentterug naar boven

Het opstellen van een testament is niet dagelijks werk, daarom hebben we op grote lijnen de stappen op een rij gezet.

 1. Kies een notaris
  Om aan de stichting te kunnen nalaten heeft u een notaris nodig. Deze is onafhankelijk en behartigd uw wensen. Een notaris in de buurt kan handig zijn. Er is ook een mogelijkheid om online een testament te regelen, voor een vast laag bedrag en in uw eigen tempo. Bijvoorbeeld via www.nutestament.nl, of www.degoedkoopstenotaris.nl
 2. Bedenk aan wie u wat, wil nalaten
  U kunt ervoor kiezen om geld na te laten aan een goed doel zoals Stichting ALS op de weg, naast uw dierbaren.
 3. Bepaal de executeur
  Een executeur is een persoon, een naaste, vriend of notaris, die na uw overlijden de nalatenschap afwikkelt. Wij raden u aan om vooraf te vragen of deze persoon de taken van executeur op zich wil nemen.
 4. Wensen vastleggen
  Wat zijn u wensen, weet u aan wie iets wil nalaten en waarom? Voorbeelden: bezittingen (huis, inboedel, auto, vorderingen), persoonlijke eigendommen (sieraden, foto’s, dagboek).
 5. Wat wilt u en wat beslist niet
  U kunt hierbij ook denken aan uw laatste levensfase en/ of uitvaart. In gesprek gaan met uw dierbaren kan hierbij helpend zijn, en zij weten dan ook wat uw wensen zijn.
 6. Het testament
  De notaris legt alles vast en uw ondertekend. Dan wordt het origineel bewaart bij de notaris en die registreert het testament bij het Centraal Testamentregister. Hierdoor is uw testament altijd te achterhalen. Vanzelfsprekend zal u een kopie ontvangen.

Wij horen het graag

Indien stichting ALS op de weg opgenomen wordt in uw testament, stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Dan kunnen we u op de hoogte houden van onze ontwikkelingen, indien u dit wenst. Ook zonder testament kan dit door middel van onze nieuwsbrief.

 Voor de Executeur en Notaristerug naar boven

Bent u benoemd tot executeur?

Onze officiële tenaamstelling is:
Stichting ALS op de weg
Statutair gevestigd te Zaandam

KvK nummer: 34 39 02 17
Bankrekeningnummer
: NL66 ABNA 046 434 9818
BIC: ABNANL2A

Belangrijk bij de overboeking
Vergeet alstublieft niet in de omschrijving van de overboeking uw contactgegevens te vermelden. Alleen op die manier kunnen we de ontvangst van de nalatenschap bevestigen.

Stappen bij de afwikkeling op een rij
Speciaal voor executeurs heeft Goede Doelen Nederland een handig algemeen document opgesteld waarin de taken van de executeur en de stappen bij de afwikkeling van een nalatenschap op een rij worden gezet. U kunt deze hier downloaden.

Heeft u een andere of aanvullende vraag? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Bianca Weller via bianca@alsopdeweg.nl of bel Bianca via 06-24 26 47 53.

Veelgestelde vragenterug naar boven

Ja, wanneer u geld of waardevolle spullen wilt nalaten aan een goed doel moet dit officieel zijn vastgelegd ter bescherming van u zelf of mogelijke erfgenamen. Zonder testament bepaald de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Uw familie zal dan automatisch als eerste in aanmerking komen voor uw nalatenschap. Een goed doel valt er dan buiten.

Een testament wordt door de notaris opgesteld. In deze akte kunt u bepalen wat u aan wie of wat wil schenken/ nalaten.

Een levenstestament, loopt ook via de notaris en deze treedt in werking wanneer u tijdens u leven niet meer in staat bent om tijdelijk of langdurig uw wil te uiten/ te bepalen. Hierin kunt u wensen of regelingen opnemen voor persoonlijke en zakelijke belangen. Dit kan ook verstandig zijn wanneer u wensen heeft met betrekking tot verzorging van uzelf in een later stadium. Overigens kunt u hierin niet een ‘vrijwillig gekozen levenseinde’ vast leggen. Dat vraagt om een ander traject, hiervoor vindt u informatie bij de NVVE.

Dat kan alleen via de notaris. Zie ook de online mogelijkheden. De notaris kijkt ook meteen of de wet of persoonlijke omstandigheden veranderd zijn.

Nalaten kan op verschillende manieren

 • Nalatenschap, het geheel aan bezittingen die een overledene achterlaat
 • Legaat, een precies omschreven onroerende goederen en/of geldbedrag dat de overledene na laat aan iemand en/of goed doel. Degene die ontvangt heet dan legataris.

Wat niet kan

 • Codil, een handgeschreven document door de overledene, voorzien van datum en handtekening. Nalaten van geld en/of waardevolle spullen ( auto, antiek of schilderijen) kan niet via een codicil.

Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Het voornaamste is dat het doel van de stichting u aanspreekt en een warm hart toedraagt. Daarnaast komt uw schenking geheel ten goede aan het doel omdat een ANBI-status Goede doel geen erf- en schenkbelasting hoeft af te dragen. Hierdoor blijft er meer over om bij te dragen aan het doel.

Wanneer er geschonken wordt aan een Stichting met ANBI-status, zoals ALS op de weg, is er geen erfbelasting verschuldigd. Uw nalatenschap kan dan volledig besteed worden aan het doel: kwaliteit van leven voor mensen met ALS, PLS, PSMA.

Wanneer personen erven, geld hiervoor wel erfbelasting. Uitzonderingen zijn er door bepaalde vrijstellingen, daarover kunt u informeren bij uw notaris.

Stichting ALS op de weg
Statutair gevestigd te Zaandam

KvK nummer: 34 39 02 17
Bankrekeningnummer
: NL66 ABNA 046 434 9818
BIC: ABNANL2A

 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Bianca Weller via bianca@alsopdeweg.nl of via 06-24264753