Voor-Morgen; In een wilsverklaring leg je jouw wensen voor verzorging en behandeling vast.

Wilsonbekwaamheid, gevolg en oplossing.

Kent u de gevolgen van wilsonbekwaamheid? Realiseert u zich wat voor extra ellende dit voor u en uw partner, naasten kan hebben?

Door ziekte en ongevallen worden jaarlijks duizenden mensen wilsonbekwaam. Zij raken daardoor de regie over eigen leven kwijt en worden afhankelijk van de hulp en zorg van anderen. Die moeten over jouw lot gaan beslissen Als zij jouw wensen en voorkeuren niet weten moeten ze dat maar zelf bedenken en gissen? Dat leidt van ongewenste situaties tot ruzies!

Oplossing; regie wel in eigen handen houden en duidelijkheid geven!
Dat kun je regelen door een eigen wilsverklaring op te stellen.

Daarmee maak je gebruik van je recht op zelfbeschikking (jij bepaalt toch wat je wilt), informeer je tegelijkertijd je dierbaren en vertegenwoordiger en, je geeft de arts met die informatie comfort over jouw wensen die zij moeten uitvoeren.

In die wilsverklaring leg je nu al vast welke wensen voor medische behandeling en verzorging jij wilt als je het zelf niet meer kunt zeggen en je wijst een vertegenwoordiger aan.

De meest gebruikte wilsverklaringen zijn o.a. de Niet-Reanimeren verklaring, de Niet-Behandelverklaring, de Zorgwens verklaring en het Euthanasieverzoek.

Je motiveert in je wilsverklaring de reden van je verklaring, legt je wensen vast en schrijft een toelichting, ondertekent hem en bespreekt die met de vertegenwoordiger die je hebt aangewezen en de huisarts.

Hoe regel ik het dan?

Medische wilsverklaringen zijn vormvrij. Dat betekent dat je hem zelf rechtsgeldig kunt schrijven. Op internet vind je o.a. de mogelijkheid van het kopen van een penning van de Nederlandse Patiënten Federatie, die je om je nek kan dragen. Advocaten en artsen bieden ze aan. Belangenverenigingen zoals de Alzheimer stichting en het NVVE bieden de mogelijkheid om een Euthanasieverzoek op te stellen. De notarissen in Nederland bieden het levenstestament aan. Dat is een combinatie van een medische en een zakelijk volmacht ineen. Wil je echter geheel digitaal, betaalbaar product 4/7 beschikbaar met eigen video, dan kun je gebruik maken van de Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen.

Samenvattend

Je eigen regie behouden kan door het opstellen van een wilsverklaring. Ontzorg jezelf, je geliefden en naasten en geef de arts en verzorgers comfort!

Veel te weinig mensen weten dat je met een eigen wilsverklaring veel kan regelen voor het geval je wilsonbekwaam wordt.  Hiermee voorkom je b.v onnodige medische behandeling, opname in verpleegtehuis, ontzorg je je geliefden en naasten, en ben je duidelijk voor artsen en je verzorgers.

Daarom is Voor-Morgen opgericht, een non-profit organisatie waar je voor 24 euro per jaar je wilsverklaring kunt regelen.

GA NAAR DE WEBSITE

Donald van Kollem is een van de oprichters van Voor-Morgen.

“Ik heb ruim 30 jaar als financieel adviseur en vertrouwensman te hebben gewerkt in loondienst in financiële sector. Dankzij de ervaringen met vrijwilligerswerk bij de Voedselbank en als Schuldhulp Maatje, en privé-ervaring van een zieke moeder, heb ik enkele jaren gelden besloten mensen op een ander manier te helpen en te informeren. Omdat het anders kan en anders moest, daarom is er nu Voor-Morgen.”

Bekijk op de website wie Donald is: https://www.voor-morgen.nl/initiatiefnemers