harkema-1024x768

Rien Harkema heeft november 2014 de diagnose ALS gekregen. De insteek was om er meteen open over te zijn naar kennissen, vrienden en familie. Dat is een goede beslissing gebleken. Een blijk van medeleven, warmte en liefde. 

Om dit kracht bij te zetten werd er door muziekvrienden bedacht om een muzikale avond te organiseren.
Waarbij voor de gelegenheid speciaal een vocal group werd samengesteld, Close Heavenly. Met sommige mensen maakt Rien al meer dan dertig jaar muziek; uit onderstaand voorwoord van het programma wordt al duidelijk wat ze wilden doen. Wat doe je als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent?
Wat doe je als je al jaren met iemand zingt en je hoort dat hij ongeneeslijk ziek is?
Je constateert dat wij allemaal kwetsbare mensen zijn in een eindig leven.
Je constateert ook dat ieders tijd van leven onzeker is, hoewel voor de een wellicht korter dan de ander.
Je praat verder met elkaar, schrijft teksten en componeert er muziek bij.
En zingt het met en voor elkaar!

Zo is de afgelopen maanden de close harmony muziekproductie ‘… als…’ Ontstaan.
In de titel hebben we geprobeerd onze ervaringen, gevoelens en gedachten rond een ziekte als ALS in kleine letters te denken.Daarmee verwijst de titel meteen ook naar algemeen menselijke condities als sterfelijkheid en kwetsbaarheid. Wat als…? Als ik nog…?

Als ik nu eens …? Zo … als …

Op de avond zelf kwamen er 300 mensen, om te voorkomen dat er bloemen enz zouden worden meegenomen hebben ze bedacht om een gift te vragen; het resultaat is bekend. Zowel Stichting ALS Nederland, als Stichting ALSopdeweg! mochten een cheque ontvangen van Rien. Wij zijn Rien, de Vocal group Close Heavenly en de Paaskerk Amstelveen zeer erkentelijk voor de prachtige gift.


Mocht je de muzikale avond terugwillen kijken, dat kan via:
http://kerkdienstgemist.nl/assets/1164692-Vesperdienst-ALS-#.VUR_o_ntmko

cheque ALS op weg