Onafhankelijke cliëntondersteuner

Het is vaak niet eenvoudig om de zorg, hulp of voorzieningen te krijgen die je nodig hebt. Daar kun je best wat ondersteuning bij gebruiken. De gemeente is verplicht die ondersteuning voor je te organiseren.

Een cliëntondersteuner staat aan jouw kant, denkt met je mee, geeft adviezen en komt op voor je belangen. Cliëntondersteuners worden betaald door de gemeente maar ze opereren volledig onafhankelijk.

Je kunt al om ondersteuning vragen voordat je een aanvraag indient voor zorg, hulp of voorzieningen. Dat is zelfs erg verstandig. Meer informatie over WMO aanvragen kun je ook vinden via de website van het ALS-centrum:

https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/wmo-aanvragen-bij-de-gemeente/

Langdurige zorg

Een cliëntondersteuner kan je ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor langdurige, intensieve zorg. Heb je een indicatie gekregen voor langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg, dan is het zorgkantoor verplicht je te helpen bij het organiseren van die zorg, ongeacht of je opgenomen bent in een instelling of gekozen hebt voor een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (PGB).

Maar het zorgkantoor is in alle gevallen verplicht om je ook cliëntondersteuning aan te bieden. De hulp van deze ondersteuner kost je niets.

Zelf regelen

Je hoeft geen gebruik te maken van cliëntondersteuning door een organisatie die daarvoor betaald wordt door de gemeente. Je kunt ook je eigen ondersteuner inschakelen, bijvoorbeeld iemand uit je eigen omgeving die je goed kent en die je vertrouwt. Meer over individuele en collectieve belangenbehartiging vind je via de website van Spierziekten Nederland:

https://www.spierziekten.nl/wettenenregels/clientondersteuning-en-belangenbehartiging/belangenbehartiging/

Bovenstaande tekst is gedeeltelijk overgenomen van de website van Spierziekten Nederland

ALS op de weg - kwaliteit van leven
JA, ik wil Doneren