Weer een prachtig gebaar!

Als goed doel ben je afhankelijk van de mensen om je heen, wij hebben gelukkig een warme groep mensen die het goed met ons voor heeft! Zo blijkt maar weer! Bianca heeft contact gehad met Leneke Kruger, zij hebben via ons een rolstoelbus in bruikleen, voor een vriend, en van het een komt het ander....... [...]