ALS FRIESLAND trapt ALS de wereld uit!

Weer zo’n goed initiatief, niet alleen omdat geld voor onderzoek absoluut noodzakelijk is maar ook met een concrete ondersteuning van ALSopdeweg! (10% van de opbrengst komt ten goede van de stichting).

Stichting Alsopdeweg! staat voor de kwaliteit van leven van de patiënt, en naasten. Door rolstoelauto’s aan te schaffen voor de ALS patiënt. Maar ook door het uitlenen van sta-op-stoelen, I-pads, scootmobiel en trippel-stoelen. Soms voor een langere periode, soms ook om de reguliere wachttijd te overbruggen. Wachten is geen optie voor ALS-patienten want daarvoor gaat de achteruitgang vaak te snel. We delen ervaringen en netwerk, om snelheid en efficiëntie te verhogen in dit hulpmiddelen proces. En natuurlijk blijft stichting ALSopdeweg! zich inzetten voor bekendheid van dit bijzondere ziekteproces want onbekend maakt onbemind.

Kortom kom naar Friesland voor een gezellige en sportieve dag, trap ALS de wereld uit!