Houden jullie ons op de weg?

Dankzij sponsors en donateurs bestaat Stichting ALSopdeweg! Zo rijden er dankzij jullie zeven rolstoelbussen en één rolstoelauto. Ook hebben we sta op stoelen door het hele land uitstaan, en zorgen we ervoor dat vele patiënten gebruik kunnen maken van een door ons in bruikleen gegeven I-pad. Kwaliteit van leven, dát probeert de Stichting na te streven voor de patiënt [...]