Hoe gaat het?

  Die beleefdheidsopening van een gesprek krijgt een andere lading wanneer je partner een dodelijke ziekte heeft die gekenmerkt wordt door continue achteruitgang. Degene die dit vraagt, weet niet goed, of dit de juiste opening is en wacht af of het goed valt bij mij of eelco…En eerlijkheidshalve wil je niet meteen in [...]