collecteren voor ALSopdeweg

Een prachtige maar pijnlijke anekdote van Prof. L. van den Berg tijdens de benefietavond van 23 maart; wanneer er iemand aan de deur komt met een collectebus voor de Nederlandse Hartstichting dan loopt men naar binnen om wat geld te halen, wanneer men komt voor ALS dan wordt eerst om legitimatie gevraagd, dan wordt gevraagd wat voor ziekte dat dan wel is en vervolgens wordt weifelend de portemonnee getrokken.

Al voor het tweede jaar wordt er in deze week, van 30 mei tot 4 juni, in de kop van NoordHolland gecollecteerd voor Stichting ALSopdeweg. Stichting ALSopdeweg steunt patiënten met ALS in praktische zin. Tijdens het proces van continue achteruitgang is tijd kostbaar. Een aangepaste fiets, een iPad of een dagje varen zijn zomaar voorbeelden die de kwaliteit van leven iets kunnen verbeteren.

 In Mei leende Stichting ALSopdeweg een scootmobiel uit aan een ALS- patiënt die nog 8 weken moest wachten op haar eigen scootmobiel. We hopen met de opbrengst van deze collecte weer een aantal patiënten op een dergelijke manier te kunnen ondersteunen!