De Stichting ALS op de weg! heeft twee hoofddoelen: het vergroten van de bekendheid van de ziekte en vooral de gevolgen ervan. En als tweede hoofddoel patiënten met de ziekte ALS praktisch te ondersteunen bij het zo lang mogelijk sociaal-maatschappelijk betrokken en actief te blijven.

Hiervoor zijn vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig die buiten de vergoeding vallen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of UWV. Zo is een rolstoelauto essentieel om als gezin op pad te kunnen, maar ook een dure aankoop die meestal maar kort nodig is. Door de snelheid van de ziekte zijn hulpmiddelen vaak sneller nodig dan de administratieve molens kunnen draaien. Een wreed voorbeeld is bijvoorbeeld maanden op een traplift te moeten wachten terwijl je als patient niet meer kan lopen. Snelheid is geboden bij deze aandoening. Stichting ALSopdeweg wil helpen met hulpmiddelen waar je als patient concreet iets aan hebt in de korte tijd die er nog rest.

wil je donateur worden of praktisch ondersteunen?

mail: info@alsopdeweg.nl