Stichting ALS Nederland is genomineerd voor de 3M grote gift 2011. Het doel van het 3M Fonds is het stimuleren van initiatieven en ondersteunen van niet-commerciële organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. De 3M Grote Gift bestaat uit een eenmalige gift van 50.000 euro aan een Goed Doel in Nederland. Er kan gestemd worden in de periode tussen 15 mei en 31 oktober. Op 1 november is de top 5 per categorie bekend. De jury selecteert uit deze 15 Goede Doelen, maximaal 5 organisaties voor de 3M Fonds Finale.

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Door ALS sterven de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen af. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. ALS leidt tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. Zwakte van de ademhalingsspieren is vaak de oorzaak van overlijden. Hoe snel dat gaat verschilt van persoon tot persoon, maar de gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts drie jaar. Jaarlijks overlijden 125.000 mensen wereldwijd aan ALS. De ziekte komt in de hele wereld met dezelfde frequentie voor – Nederland telt op dit moment ongeveer 1350 patiënten. Ieder jaar krijgen 450 Nederlanders de diagnose ALS. Het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland overlijdt aan ALS is bijna gelijk aan het aantal verkeersdoden, is evenveel als bij MS en wel vier maal het aantal HIV/AIDS doden. En toch is ALS nog steeds zeer onbekend.

Doelstelling Stichting ALS Nederland:

  • Het in stand houden van het ALS Centrum als belangrijke basis voor een optimale diagnose, zorg en wetenschappelijk onderzoek voor ALS in Nederland.
  • Emotionele belangenbehartiging, het verstrekken van informatie en het bieden van een communicatieplatform aan patiënten, naasten en nabestaanden.
  • Het geven van bekendheid aan de ziekte ALS en de Stichting, ten einde meer steun en begrip voor de patiënten en diens naasten te creëren.
  • Het werven van fondsen voor de uitvoering van de activiteiten van de Stichting en de financiering van het ALS Centrum.

>>>stem nu