Als gezonde, fitte man van 36 ben ik getroffen door ALS. Op zichzelf een vrij zeldzame aandoening. Dat ik daarbij ook nog fysio-manueeltherapeut ben is al helemaal een bijzondere situatie, bijna een soort ‘handel met voorkennis’. In gesprek met collega en tevens teammanager opleiding fysiotherapie Nathalie Kool van de HvA ontstond het idee om mijn wens tot meer bekendheid, om te zetten in daden en in het blok “Neurologie” een college te geven over ALS door middel van een patiëntpresentatie. Voor ongeveer 150 tweedejaars studenten fysiotherapie gaven Dhr. Ton Sassen fysiotherapeut, en mw. Marije Bolt, ergotherapeut uit het AMC, tekst en uitleg over verschijnselen die bij ALS kunnen optreden en de begeleiding die plaatsvindt. Daarbij konden studenten in de praktijk zien en voelen hoe ALS zich manifesteert in het lijf. Hierdoor kregen zij de kans om theorie direct aan de praktijk te koppelen hetgeen in het geval van ALS een unieke kans is.