Anke laffort - Raad van Toezicht Stichting ALS op de weg